آرشیو رده

علم و دانش

تبدیل سیارک‌ها به شهرهای فضایی؛ ایده چالش‌بر‌انگیز دانشمندان

گروهی از دانشمندان ایده‌ای را برای تبدیل سیارک‌ها به شهرهای فضایی ارائه کرده‌اند که در آن، سیارک‌ها با گرانش مصنوعی می‌چرخند و ساکنان آن‌ها می‌توانند چشم‌اندازهای ماه و مریخ را مشاهده کنند.

آیا در سیاره مریخ آب و حیات وجود دارد؟

طی چند سال اخیر نشانه‌هایی از وجود آب در سیاره مریخ مشاهده شده و دانشمندان مختلفی توانسته‌اند با استفاده از داده‌هایی که توسط سفینه‌های فضایی از سطح مریخ ارسال شده است، دریاچه‌هایی را زیر لایه‌های سطحی مریخ شناسایی کنند.