آرشیو

علمی و تخیلی

آیا بیگانگان هوشمند تاکنون از منظومه‌ شمسی بازدید کرده‌اند؟

منظومه‌ شمسی بیش از ۴ میلیارد سال وجود داشته است و اگر حیات هوشمند در کهکشان ما به‌ وجود آمده باشد، ممکن است به سطح فناوری پیچیده‌ لازم برای اکتشاف سایر منظومه‌ها، از جمله این منظومه هم رسیده باشد.