آرشیو

مقاله

همه چیز درباره ماه، تنها قمر زمین

طی تاریخ بشر، ماه کامل همیشه به زمین تابیده است. در این مدت ما به آن نگاه کرده‌ایم و درمورد ماهیتش، اینکه چگونه تشکیل شده و چرا آن جا قرار گرفته است فکر کرده‌ایم. ماه قمر طبیعی زمین است و با وجود این که از خود نوری ندارد، درخشان‌ترین جرم…

انسلادوس، قمری با احتمال بالای وجود حیات فرازمینی

انسلادوس (Enceladus) ششمین قمر بزرگ زحل است که در سال ۱۷۸۹ توسط ویلیام هرشل (William Herschel)، ستاره‌شناس بریتانیایی-آلمانی، کشف شد. کاوشگرهای وویجر (Voyager) ناسا در دهه ۱۹۸۰ روی سطح این قمر یخ‌هایی را یافتند. این قمر که دارای قطری در…

ابرماه کامل چیست؟

کلمه اَبَرماه شاید باعث شود فکر کنید با یک ماه غیرعادی مواجهید یا از خود بپرسید آیا پدیده ابرماه از یک ماه معمولی بزرگ‌تر است یا شاید با خود فکر می‌کنید ابرماه قدرت‌های عجیبی دارد؟

رویکرد متفاوت چین و هند در دیپلماسی فضایی

چین و هندکشور در رویکردشان روشی را در پیش گرفته‌اند تا به واسطه روابط فضایی با سایر کشورها، منافع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی برای خود به دست آورند. با این حال، نحوه، رویکرد و هدف بهره‌گیری از فناوری فضایی این دو کشور با یکدیگر متفاوت است.