آرشیو رده

اکتشافات

زمین یک شبه ماه جدید دارد!

دانشمندان وجود یک سنگ فضایی را تایید کرده‌اند که به عنوان شبه ماه برای زمین محسوب می‌شود؛ در واقع مانند ماه به دور زمین می‌چرخد، اما از نظر گرانشی وابسته به خورشید است.

آیا محیط فضا می‌تواند به تامین پروتئین در زمین کمک کند؟

پژوهشگران نمونه‌هایی از یک نوع باکتری خاک را همراه با فضاپیمای باری تیانژو-۶ (Tianzhou-6) به ایستگاه فضایی چین فرستادند تا درباره جهش ژنی آن در محیط فضا و افزایش بازدهی کشت پروتئین به عنوان یک منبع غذایی حیاتی تحقیق کنند.

کشف جدید و هیجان‌انگیز دانشمندان درباره وجود آب در مریخ

دانشمندان با توجه به مشاهده‌های مریخ‌نورد ژورانگ (Zhurong) چین برای اولین بار لایه‌های ترک خورده‌ای را بر روی تپه‌های شنی کوچک مریخ یافته‌اند که نشان می‌دهد سیاره سرخ تا ۴۰۰ هزار سال پیش، یک دنیای مملو از آب سرشار از نمک بوده است.