آرشیو رده

فناوری

آیا محیط فضا می‌تواند به تامین پروتئین در زمین کمک کند؟

پژوهشگران نمونه‌هایی از یک نوع باکتری خاک را همراه با فضاپیمای باری تیانژو-۶ (Tianzhou-6) به ایستگاه فضایی چین فرستادند تا درباره جهش ژنی آن در محیط فضا و افزایش بازدهی کشت پروتئین به عنوان یک منبع غذایی حیاتی تحقیق کنند.