برترین رویدادهای رصدی سال ۲۰۲۴

0 132

آسمان شب همیشه پر از دیدنی‌های جذاب برای ساکنین زمین بوده. از خسوف و کسوف و ماه کامل گرفته تا وقوع شهاب‌باران و گذر دنباله‌دارها. در این گزارش خلاصه‌ای از برترین رویدادهای نجومی سال ۲۰۲۴ آماده شده که در ادامه می‌خوانید.

خورشید گرفتگی‌ها و ماه گرفتگی‌ها در سال ۲۰۲۴

در زمان خورشید گرفتگی، ماه میان زمین و خورشید قرار گرفته و مانع رسیدن نور خورشید به زمین می‌شود. در حالی که در هنگام ماه گرفتگی، زمین بین ماه و خورشید قرار می‌گیرد و از رسیدن نور خورشید به سطح ماه جلوگیری می‌کند.

خورشید گرفتگی‌ها و ماه گرفتگی‌ها در سال ۲۰۲۴
خورشید گرفتگی‌ و ماه گرفتگی‌
 • ۲۵مارس/6فروردین: ماه گرفتگی نیمه‌سایه‌ای که در بیشتر اروپا، شمال و شرق آسیا، مناطقی از استرالیا و آفریقا، آمریکای شمالی، آمریکای جنوبی، اقیانوس آرام، اقیانوس اطلس، قطب شمال و قطب جنوب.
 • ۸آوریل/20 فروردین: خورشید گرفتگی کامل که در مکزیک (از سینالوآ تا کوآویلا)، آمریکا (از تگزاس تا مین) و کانادا (از آنتاریو تا نیوفاندلند) رخ می‌دهد. یک خورشیدگرفتگی جزئی برای ساکنین غرب اروپا، آمریکای شمالی، شمال آمریکای جنوبی، اقیانوس آرام، اقیانوس اطلس و قطب شمال قابل رویت است. این رویداد از ایران قابل مشاهده نیست.
 • ۱۷سپتامبر/27شهریور: ماه گرفتگی جزئی که اروپا، بیشتر آسیا، آفریقا، آمریکای شمالی، آمریکای جنوبی، اقیانوس آرام، اقیانوس اطلس، اقیانوس هند، قطب شمال و قطب جنوب قابل رویت است.
 • ۲اکتبر/11مهر: خورشیدگرفتگی حلقوی که برای ساکنین آرژانتین و شیلی قابل رویت است. بیشتر بخش‌های کره زمین شاهد یک خورشیدگرفتگی جزئی خواهند بود. این رویداد از ایران قابل رصد نیست.

بارش‌های شهابی در سال ۲۰۲۴

بارش‌های شهابی در اثر ورود سنگ‌های فضایی سرگردان به جو زمین و سوختن آن‌ها ایجاد می‌شوند.

بارش‌های شهابی ۲۰۲۴
بارش‌ شهابی
 • ۳ تا ۴ژانویه/13تا 14دی: اوج بارش شهابی ربعی است. به طور متوسط ​​۲۵ شهاب زمان اوج قابل رویت است.
 • ۲۱ تا ۲۲آوریل/2و3 اردیبهشت: اوج بارش شهابی شلیاقی (Lyrids) است. در آسمان تاریک به طور متوسط ​​۱۰ شهاب در ساعت قابل رویت است. این بارش از هر دو نیمکره شمالی و جنوبی قابل مشاهده است، اما در نیمکره شمالی فعال‌تر است.
 • ۴ تا ۵مه/ 15 و16اردیبهشت:اوج بارش شهابی اتا دلوی (Eta Aquariids) است. در آسمان تاریک به طور متوسط ​​۶۰ شهاب در ساعت قابل رویت است. ساکنین نیمکره جنوبی از شرایط بهتری برای رصد این بارش شهابی برخوردارند.
 • ۱۱ تا ۱۳اوت/21تا22مرداد: اوج بارش شهابی برساوشی (Perseids) است. در زمان اوج بیش از ۵۰ شهاب در ساعت می‌توان مشاهده می‌شود.
 • ۲۱ تا ۲۲اکتبر/30مهر تا 1 آبان:اوج بارش شهابی جباری (Orionids) است. شهاب‌های این بارش نسبت به سایر بارش‌های شهابی از سرعت زیادی برخورداند، اما چندان درخشان نیستند. در زمان اوج بارش حدود ۲۰ شهاب در ساعت می‌توان رویت کرد.
 • ۱۳ تا ۱۴دسامبر/23و24آذر: بارش شهابی جوزایی (Geminids) از بزرگ‌ترین بارش‌های شهابی سال است و در زمان اوج بارش می‌توان تا ۷۵ شهاب در ساعت مشاهده کرد.

ظهور دنباله‌دارها در سال ۲۰۲۴

 • ۲۱آوریل/2 اردیبهشت: دنباله‌دار 12P/Pons–Brooks با رسیدن به حالت حضیض (نزدیک‌ترین فاصله به خورشید) به درخشان‌ترین حالت خود می‌رسد. انتظار می‌رود این دنباله‌دار با چشم غیر مسلح قابل مشاهده باشد.
 • ۱۲اکتبر/21مهر: دنباله دار C/2023 A3 از نزدیکی زمین عبور خواهد کرد. درآن زمان، درخشندگی آن به منفی ۰.۹ افزایش می‌یابد و انتظار می‌رود که با چشم غیر مسلح قابل رصد باشد. پس از آن دنباله‌دار به سرعت کم‌نور شده و تا اواسط نوامبر، فقط از طریق ابزارهای رصدی قابل مشاهده خواهد بود.
دنباله‌دار ۲۰۲۴
دنباله‌دار

نزدیکی سیاره‌ها به ماه

 • ۸ژانویه/18دی: نزدیکی ماه و سیاره زهره
 • ۱۴ژانویه/24دی: نزدیکی ماه و زحل
 • ۱۸ژانویه/28دی: نزدیکی ماه و مشتری
 • ۷فوریه/18 بهمن: نزدیکی ماه و زهره
 • ۱۵فوریه/26بهمن: نزدیکی ماه و مشتری
 • ۲۲فوریه/3اسفند: نزدیکی زهره و مریخ
 • ۸مارس/18 اسفند: نزدیکی ماه و مریخ و زهره
 • ۱۳مارس/23اسفند: نزدیکی ماه و مشتری
 • ۲۱مارس/2فروردین: نزدیکی زهره و زحل
 • ۶آوریل/18فروردین: نزدیکی ماه و سیاره مریخ
 • ۶آوریل/18فروردین: نزدیکی ماه و زحل و سپس اختفای زحل توسط ماه
 • ۱۰آوریل/22فروردین: نزدیکی زحل و مریخ
 • ۳مه/14 اردیبهشت: نزدیکی ماه و زحل و سپس اختفای زحل توسط ماه
 • ۵مه/16 اردیبهشت: نزدیکی ماه و مریخ و سپس اختفای مریخ توسط ماه
 • ۲ژوئن/13 خرداد: نزدیکی ماه و مریخ
 • ۲۷ژوئن/7تیر: نزدیکی ماه و سیاره زحل و سپس اختفای زحل توسط ماه
نزدیکی سیاره‌ها به ماه
نزدیکی سیاره‌ها به ماه
 • ۱جولای/11تیر: نزدیکی ماه و مریخ
 • ۳جولای/30تیر: نزدیکی ماه و سیاره مشتری
 • ۳۰جولای/9مرداد: نزدیکی ماه و مریخ و ماه و مشتری
 • ۱۴آگوست/24مرداد: نزدیکی مشتری و مریخ
 • ۲۱آگوست/31مرداد: نزدیکی ماه و زحل
 • ۲۷آگوست/6شهریور: نزدیکی ماه و مشتری
 • ۲۸آگوست/7شهریور: نزدیکی ماه و مریخ
 • ۱۷سپتامبر/27شهریور: نزدیکی ماه و زحل
 • ۲۳سپتامبر/2مهر: نزدیکی ماه و مشتری
 • ۲۵سپتامبر/4مهر: نزدیکی ماه و مریخ
 • ۵اکتبر/14مهر: نزدیکی ماه و زهره
 • ۱۴اکتبر/23مهر: نزدیکی ماه و زحل
 • ۲۱اکتبر/30مهر: نزدیکی ماه و مشتری
 • ۲۳اکتبر/2آبان: نزدیکی ماه و مریخ
 • ۴نوامبر/14آبان: نزدیکی ماه و زهره
 • ۱۱نوامبر/21آبان: نزدیکی ماه و زحل و سپس اختفای زحل توسط ماه
 • ۱۷نوامبر/27آبان: نزدیکی ماه و مشتری
 • ۲۰نوامبر/30آبان: نزدیکی ماه و مریخ
 • ۴دسامبر/14آذر: نزدیکی ماه و زهره
 • ۱۴دسامبر/24آذر: نزدیکی ماه و مشتری
 • ۱۸دسامبر/28آذر: نزدیکی ماه و مریخ و سپس اختفای مریخ توسط ماه

ماه‌های بدر ۲۰۲۴

ماه‌ بدر ۲۰۲۴
ماه بدر
 • ۲۵ژانویه/5بهمن
 • ۲۴فوریه/5اسفند
 • ۲۵مارس/6فروردین
 • ۲۳آوریل/4اردیبهشت
 • ۲۳مه/3 خرداد
 • ۲۲ژوئن/2تیر
 • ۲۱جولای/31تیر
 • ۱۹آگوست/29مرداد
 • ۱۸سپتامبر/28شهریور
 • ۱۷اکتبر/26مهر
 • ۱۵نوامبر/25آبان
 • ۱۵دسامبر/25آذر
منبع universetoday
با اشتراک گذاری مطلب از اسپاش حمایت کنید
https://espash.ir/?p=76639
مطالب پیشنهادی اسپاش
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها