آرشیو رده

فضانوردی

طرح جالب خانه‌های بادی روی ماه!

یک متخصص سازه‌های بادی، طرح خانه‌های بادی را برای زندگی در ماه ارائه کرده است. این خانه‌ها پس از باد شدن با هدف محافظت در برابر تشعشعات و ریزشهاب‌‌سنگ‌ها، ۴ تا ۵ متر زیر سطح ماه مدفون خواهند شد.