آرشیو

University of Grenoble

کشف دیسک چرخشی اطراف سیاره فراخورشیدی جوان

ستاره‌شناسان موفق شده‌اند با استفاده از رصدخانه آلما (ALMA) در بیابان آتاکاما (Atacama) شیلی دیسکی چرخشی (Circumplanetary Disk) را کشف کنند که احتمال دارد این دیسک حلقه‌ای مانند، مبدا شکل‌گیری قمرهایی دیگر باشد. این دیسک سیاره فراخورشیدی…

کشف صفحه‌ای از غبار و گاز در اطراف یک سیاره فراخورشیدی

گروهی از پژوهشگران با استفاده از داده‌های آرایه میلی‌متری بزرگ آتاکاما (Atacama Large Millimeter Array) در شیلی صفحه‌ای از غبار و گاز را در اطراف یک سیاره فراخورشیدی جوان شناسایی کردند که ممکن است قمر یا قمرهایی را در بر داشته باشد.…