آرشیو

University of Copenhagen

حیات فرازمینی ممکن است در چه نوع منظومه‌هایی کشف شود؟

دانشمندان اعلام کردند حیات فرازمینی به احتمال زیاد در سیاره‌هایی کشف خواهد شد که به دور ستاره‌های دوگانه می‌چرخند. ستاره دوگانه یک سامانه ستاره‌ای است که در آن دو ستاره به دور مرکز سنگینی سراسری مشترک میان خود گردش می‌کنند. سامانه‌های…

درخشش دوباره یک ابرنواختر در سال ۲۰۳۷

ستاره‌شناسان براساس مدل‌سازی‌های رایانه‌ای از تراکم ماده درون خوشه کهکشانی که در فاصله چهار میلیارد سال نوری از زمین قرار دارد، پیش‌بینی می‌کنند ابرنواختری که در گذشته تلسکوپ فضایی هابل از آن تصویربرداری کرد، بار دیگر در سال ۲۰۳۷ قابل رویت…