آرشیو

UAESA

راه‌اندازی پلتفرم جامع داده‌های فضایی امارات برای توسعه خدمات سنجش از دور

آژانس فضایی امارات متحده عربی از مرحله عملیاتی پلتفرم تجزیه‌وتحلیل جغرافیایی-فضایی با همکاری شرکت بیانات عربستان سعودی رونمایی کرد. پلتفرم مذکور یک پروژه شاخص مرکز داده‌های فضایی است که برای دسترسی همه جانبه دانشمندان، محققان، نهادهای دولتی…