آرشیو

Tianjin Satcom Geohe Technologies Co., Ltd

منظومه ماهواره‌ای SAR چین برای پیشگیری از بلایا و پایش منابع طبیعی

چین در نظر دارد یک منظومه ماهواره‌ای سنجشی متشکل از ۳۶ ماهواره توسعه دهد که تعداد زیادی از آن‌ها را ماهواره‌های SAR شامل می‌شوند. اهداف عمده ایجاد این منظومه با نام تیانگنگ-۳۶ (36-Tiangang) پیشگیری از بلایا و پایش منابع طبیعی عنوان شده…

منظومه ترکیبی جدید چین با انواع مختلف ماهواره‌های سنجشی

چین قصد دارد یک منظومه ماهواره‌ای سنجشی متشکل از ۳۶ ماهواره مختلف را که برخی از آن‌ها مجهز به رادار دهانه ترکیبی (SAR) هستند، برای مقابله با بلایای طبیعی، اعلان هشدارهای زودهنگام و پایش منابع طبیعی ایجاد کند. این منظومه موسوم به…

منظومه ماهواره‌ای چین برای پایش بلایای طبیعی

چین قصد دارد یک منظومه ماهواره‌ای متشکل از ۳۶ ماهواره را برای پیش‌بینی بلایای طبیعی و پایش موارد فوریتی در مدار لئو مستقر کند. به‌گفته یکی از مقامات سازمان زمین‌شناسی چین (China Geological Survey)، این منظومه ماهواره‌ای تصاویری با قدرت…