آرشیو

ThinkOrbital

آمریکا سفینه همه‌کاره فضایی می‌سازد

استارت‌آپ آمریکایی ثینک‌اوربیتال (ThinkOrbital) در حال طراحی یک سفینه فضایی است که ضمن پشتیبانی از سکونت انسان در فضا می‌تواند برای فعالیت‌های مختلف از تولید قطعات در فضا و بازیافت زباله گرفته تا ماموریت‌های نظامی مورد استفاده قرار گیرد.