آرشیو

Quilty Space

چند هزار ماهواره تا پایان این دهه به فضا پرتاب خواهند شد؟

یک گزارش جدید پیش‌بینی می‌کند حدود ۲۰ هزار ماهواره جدید تا پایان این دهه به فضا پرتاب خواهند شد. این پیش‌بینی در مقایسه با سایر پیش‌بینی‌ها محافظه‌کارانه‌تر است. تحلیل موسسه آمریکایی کوئلتی اسپیس برای واقع‌گرایی بیشتر به پیش‌بینی‌های تقاضای…