آرشیو

علی حاجی میری

انتقال انرژی از فضا توسط صفحات خورشیدی با ابتکار دانشمند ایرانی

موسسه فناوری کالیفرنیا (California Institute of Technology) آمریکا طی پروژه‌ای قصد دارد توسط صفحات خورشیدی در فضا انرژی را مستقیما به زمین بفرستند. این پروژه به‌نام SSPP (سرواژه Space Solar Power Project) تحت مدیریت اجرایی علی حاجی میری،…