آرشیو

Zhuhai Orbita Aerospace

منظومه ترکیبی جدید چین با انواع مختلف ماهواره‌های سنجشی

چین قصد دارد یک منظومه ماهواره‌ای سنجشی متشکل از ۳۶ ماهواره مختلف را که برخی از آن‌ها مجهز به رادار دهانه ترکیبی (SAR) هستند، برای مقابله با بلایای طبیعی، اعلان هشدارهای زودهنگام و پایش منابع طبیعی ایجاد کند. این منظومه موسوم به…