آرشیو

WSU

باربی فضانورد؛ نقش باربی در اکتشاف فضایی

پژوهشگران از عروسک باربی برای آزمایش روش‌های حذف غبار ماه از لباس‌های فضایی استفاده کرده‌اند. دانشمندان در ابتدا لباسی فضایی با پوشش خاکستر آتشفشانی را به باربی پوشاندند و سپس نیتروژن مایع روی آن پاشیدند. آن‌ها دریافتند که این روش بسیار…