آرشیو

USN

موجودات فضایی احتمالا به مطالعه فرهنگ آمریکایی علاقمندند!

نتایج نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد ۹۲ درصد از فیلم‌های اشیای پرنده ناشناس (UFO) در کشور آمریکا ثبت شده است. در واقع یافته‌ها حاکی از آن است که اگر موجودات فضایی وجود داشته باشند، به مطالعه فرهنگ آمریکایی علاقه زیادی دارند! نتایج مذکور بیان…