آرشیو

University of South Carolina

درخشش دوباره یک ابرنواختر در سال ۲۰۳۷

ستاره‌شناسان براساس مدل‌سازی‌های رایانه‌ای از تراکم ماده درون خوشه کهکشانی که در فاصله چهار میلیارد سال نوری از زمین قرار دارد، پیش‌بینی می‌کنند ابرنواختری که در گذشته تلسکوپ فضایی هابل از آن تصویربرداری کرد، بار دیگر در سال ۲۰۳۷ قابل رویت…