آرشیو

University of Porto

کشف عطارد و مشتری در منظومه‌ای دیگر!

گروهی بین‌المللی از محققان حوزه نجوم، کشف دو سیاره فراخورشیدی جدید را گزارش کردند که به‌دور ستاره‌ای با سیر تکاملی مشابه خورشید به‌نام HD 137496 می‌چرخند. به‌گفته توماس سیلوا (Tomas Silva)، از دانشگاه پورتو (University of Porto) پرتغال،…