آرشیو

University of Maastricht

قلب‌های مصنوعی به کمک فضانوردان می‌آیند

دانشمندان قلب‌هایی مصنوعی با چاپ ۳ بعدی توسعه می‌دهند تا در سال ۲۰۲۷ به ایستگاه فضایی بین‌المللی ارسال شوند. آن‌ها می‌خواهند عملکرد اندام‌های مصنوعی طی ماموریت‌های اکتشافی طولانی مدت در فضا و قرارگیری در معرض تشعشعات شدید فضایی را بررسی…