آرشیو

Stream Analyze

استفاده از هوش مصنوعی در منظومه‌های ماهواره‌ای بزرگ فراهم می‌شود

دو شرکت اروپایی با همکاری یکدیگر در صدد ارائه راهکارهایی به منظور استفاده وسیع از هوش مصنوعی در ماهواره‌ها هستند. طی توافق میان شرکت سوئیسی روآگ اسپیس (RUAG Space) و شرکت سوئدی استریم آنالیز (Stream Analyze) قرار است جدیدترین رایانه تک…