آرشیو

Strategic Support Force

پایگاه نظامی جدید برای انجام عملیات‌ فضایی تاسیس می‌شود

بر اساس گزارشی که ارتش آزادی‌ بخش چین منتشر کرده است بناست یک پایگاه جدید به نام ۳۷ به منظور رصد فضا تاسیس بشود. پایگاه ۳۷ وظیفه دارد علاوه‌بر تجزیه و تحلیل اجرام فضایی، قابلیت‌های هشدار اولیه موشکی این کشور‌ را نیز تقویت کند.