آرشیو

Space Science Institute

خورشیدگرفتگی در مریخ چگونه است؟+ویدئو

مریخ‌نورد استقامت (Perseverance) ناسا واضح‌ترین ویدئو از خورشیدگرفتگی در مریخ را ثبت کرد. این عبور تقریبا ۴۰ ثانیه‌ای فوبوس (Phobos)، قمر مریخ، از میان مریخ و خورشید، در تاریخ ۲آوریل (۱۳فروردین) رخ داده و مریخ‌نورد استقامت با چرخاندن…