آرشیو

Smithsonian Institution

آیا قطعه‌های ایستگاه فضایی بین‌المللی در نهایت به موزه می‌روند؟

ناسا طرحی را برای چگونگی تعطیلی و ترک ایستگاه فضایی بین‌المللی ارائه داده که در آن هیچ اشاره‌ای به حفظ اجزای تاریخی مهم این سازه نشده است و این آژانس فضایی برنامه‌ای برای بازگرداندن قطعه‌های این ایستگاه به زمین و نمایش آن‌ها در موزه‌ها به…

آیا جمع آوری شهاب سنگ ها قانونی است؟

از زمانی که ما انسان‌ها پی برده‌ایم که شهاب سنگ‌ها تکه سنگ‌هایی هستند که از آسمان سقوط می‌کنند، همواره آن‌ها را جمع آوری کرده‌ایم. گاهی اوقات، خوش آمدگویی ناخوشایندی در سیاره زمین با آن‌ها شده است و برخی بومی‌های خرافاتی به خاطر باورهای…