آرشیو

SKA

مرکز مقابله با نور ماهواره‌ها و تداخل آن‌ها با رصدهای نجومی تاسیس شد

اتحادیه بین‌المللی اخترشناسی (IAU)، مرکزی برای مقابله با نور ماهواره‌ها و تداخل آن‌ها با رصدهای نجومی راه‌اندازی کرده است تا با کمک جامعه اخترشناسی، اپراتورهای ماهواره‌های مذکور و نهادهای نظارتی، راه‌حلی برای حفاظت از اخترشناسی توسط رصدگران…