آرشیو

Seoul National University

مشاهده دو جرم ناشناس قرمز رنگ در کمربند سیارک‌ها

دانشمندان در همکاری بین‌المللی به‌رهبری آژانس کاوش‌های هوافضای ژاپن (JAXA) دو ابرجرم ناشناس سرخ‌ رنگ را در کمربند سیارک‌ها در منظومه شمسی شناسایی کردند که شباهت بسیاری به اجسام فضای بیرونی منظومه شمسی دارند. این دو شی ناشناس پومپجا-۲۰۳…