آرشیو

Russian Quantum Centre

چین و روسیه ارتباطات کوانتومی رمزگذاری‌شده را برای کشورهای بریکس آزمایش کردند

دانشمندان در روسیه و چین با کمک کلیدهای امنی که ماهواره کوانتومی چین ارسال کرد، ارتباطات کوانتومی رمزگذاری‌شده برقرار کردند. این موضوع نشان می‌دهد شبکه ارتباطی کوانتومی بریکس ممکن است از نظر فنی امکان‌پذیر باشد. در همین رابطه بخوانید:…