آرشیو

PTS Group

توسعه مرحله فوقانی برای حامل فضایی جدید آریان اسپیس

آژانس فضایی اروپا (ESA) قصد دارد یک مرحله کوچک اختیاری یا کیک استیج (Kick Stage) موسوم به استریس (ASTRIS) برای حامل فضایی در حال توسعه آریان-۶ (Ariane-6) شرکت اروپایی آریان اسپیس (Arianespace) بسازد؛ مرحله‌ای که مانند مراحل فوقانی عمل کرده…