آرشیو

Politecnico di Milano

اسرار مقبره‌های باستانی ژاپن به کمک تصاویر ماهواره‌ای فاش شد

محققان با بررسی تصاویر ماهواره‌ای با وضوح بالا از حدود ۱۰۰ کوفون (Kofun)، مقبره‌های باستانی ژاپن، دریافتند ارتباط قوی بین راهروهای ورودی آن با آسمان وجود دارد. این مقبره‌ها به سمت قوس طلوع خورشید، الهه آماتراسو (Amaterasu) که امپراتوران…