آرشیو

NRL

اولین تصویر مرئی فضاپیمای ناسا از زهره را ببینید

کاوشگر خورشیدی پارکر (Parker) ناسا برای نخستین بار تصاویری در طیف نور مرئی از سمت شب سیاره‌ زهره ثبت کرد. سیاره زهره اتمسفر غلیظی از بخار سولفوریک اسید دارد که سطح سیاره را در نور مرئی نشان نمی‌دهد، اما پارکر توانست با ابزار «تصویربردار…