آرشیو

Nippon Telegraph and Telephone

ارتباطات فضاپایه با ادغام پلتفرم‌های استراتوسفری، شبکه‌های زمینی و ماهواره‌ها

شرکت ایرباس طی مشارکت با سه شرکت ژاپنی دیگر امکان‌سنجی همکاری برای ارائه خدمات ارتباطات فضاپایه به‌وسیله ایستگاه‌های پلتفرم ارتفاع بالا (HAPS) را آغاز کرده است. در این برنامه طی ادغام پهپاد زفیر (Zephyr) ایرباس، شبکه‌‌های مخابرات بی‌سیم…