آرشیو

MOSTI

طرح ملی مالزی برای رشد بخش فضایی این کشور

مالزی در حال توسعه یک طرح ملی است تا بخش فضایی خود را به‌ویژه در زمینه تولید ماهواره‌های سنجش از دور، قطعات ماهواره‌ای و خدمات پایین دستی مبتنی‌بر داده‌، رشد دهد. به‌گفته مقامات دولتی، این طرح یک راهبرد ۱۰ ساله را تا سال ۲۰۳۰ در راستای…