آرشیو

McMaster University

افزایش دقت تصاویر ماهواره‌ای با استفاده از انعکاس نور ماه از زمین

ناسا تلسکوپی را به فضا فرستاده است تا توسط آن میزان نور بازتاب‌شده از ماه را اندازه‌گیری کرده و از این طریق امکان ارزیابی میزان انرژی دریافتی ماهواره‌های سنجشی از نور ماه فراهم شود؛ بدین ترتیب می‌توان دقت و پایداری پایش ماهواره‌های سنجشی را…