آرشیو

Los Alamos National Labs

ستارگان پرسرعت سرگردان واقعا وجود دارند؟

طی سال‌های گذشته وجود دسته جدیدی از ستارگان تایید شده است که با سرعتی بسیار زیاد درحال حرکت بوده و می‌توانند از گرانش کهکشان محلی خود فرار کنند. در این مطلب در مورد این گونه از ستارگان بیشتر می‌خوانیم.