آرشیو

International Meteor Organization

به‌دنبال شهاب‌ باران برساوشی

نیمه تابستان برای ساکنین نیم‌کره شمالی فرصتی است عالی جهت تماشای یک رویداد جذاب آسمانی. بارش شهابی برساوشی، قابل‌توجه‌ترین شهاب‌باران سالیانه است که هر سال در نیمه تابستان به اوج خود می‌رسد و آسمان نیم‌کره‌شمالی میزبان شهاب‌های متعدد…