آرشیو

Houston Community College

سفر میان‌ستاره‌ای بدون فضاپیما و با کمک سیاره‌های سرگردان!

مطابق یک نظریه جدید، بشر برای خروج از منظومه شمسی و انجام سفر میان‌ستاره‌ای می‌تواند از سیاره‌های بدون ستاره‌ای که در فضا سرگردان هستند، به‌عنوان قایق نجات استفاده کند! به‌گفته آیرینا رومانوفسکایا (Irina Romanovskaya)، محقق دانشگاه…