آرشیو

harvard & smithsonian center for astrophysics

کشف حفره‌ای عظیم در کهکشان راه‌شیری

ستاره‌شناسان حفره‌ای عظیم در کهکشان راه‌شیری کشف کرده‌اند که تصور می‌شود میلیون‌ها سال پیش، پس از یک انفجار عظیم ستاره‌ای شکل گرفته است و می‌تواند کلید دستیابی به نقش ابرنواخترها در تشکیل ستاره‌ها باشد. این حفره‌ حباب‌مانند ۵۰۰ سال نوری…