آرشیو

Georgetown University

راز خطرناک ماموریت آپولو-۱۱ که می‌توانست زمین را نابود کند

محققان معتقدند پروتکل‌های بازگشت در ماموریت فضایی آپولو-۱۱، به اندازه‌ای که ناسا گفته بود ایمن نبودند. به گفته دانشمندان پروتکل قرنطینه ماموریت آپولو احتمالا به مشکلات متعدد مهار آلودگی دچار بوده است؛ به طوری که اگر میکروارگانیسم‌های قمری…

برتری چین نسبت به آمریکا در پرتاب‌های فضایی سریع

محققان یک دانشگاه آمریکایی معتقدند چین احتمالا در توانایی خود برای پرتاب سریع و جایگزینی ماهواره‌ها در پی درگیری یا حادثه از ایالات متحده پیشی گرفته است. سام برسنیک (Sam Bresnick)، از نویسندگان گزارش مربوطه، می‌گوید: «ایالات متحده…