آرشیو

Gamma Space

بادبان خورشیدی برای ایجاد نیروی رانش در ماموریت‌های فضای عمیق

یک استارت‌آپ فرانسوی در حال توسعه نوعی بادبان خورشیدی با هدف ایجاد نیروی رانش مداوم برای ماموریت‌های فضای عمیق است؛ امری که کاهش قابل توجه هزینه چنین ماموریت‌هایی را به همراه خواهد داشت. اولین ماموریت آزمایشی استارت‌آپ گاما اسپیس (Gamma…