آرشیو

FAA

سرنوشت اجساد فضانوردان در فضا چیست؟

مرگ در فضا از طریق تصادف، بیماری یا افزایش سن برای فضانوردان امری غیر ممکن نیست و با افزایش سفرهای فضایی علمی و گردشگری این سوال مهم مطرح می‌‌شود که اگر فردی در فضا بمیرد برای جسد او چه اتفاقی خواهد افتاد. البته راه‌حل‌های فنی برای ذخیره…