آرشیو

Exwayz

نقشه‌های ماهواره‌ای سانتی‌متری از شهرها راه را به ربات‌های خودران نشان می‌دهند

تعیین موقعیت دقیق از بزرگ‌ترین مشکلات ربات‌های خودران برای حرکت در سطح شهرها است؛ چرا که تهیه نقشه‌های دقیق در حد سانتی متر از کل یک شهر، با فناوری‌های فعلی بسیار پر هزینه است، اما به نظر می‌رسد با نرم افزار جدید شرکت فرانسوی اکسویز این…