آرشیو

Eurocontrol

پرواز ایمن هواپیماهای آفریقایی با استفاده از فناوری ناوبری ماهواره‌ای اروپا

فناوری اروپایی موسوم به EGNOS که به سیگنال‌های ناوبری ماهواره‌ای امکان می‌دهد تا هواپیما را در تمام مراحل پرواز به طور ایمن هدایت کند، در سراسر آفریقا مورد استفاده قرار خواهد گرفت.