آرشیو

ESO

تصویر یک سحابی به شکل گربه خندان را ببینید

ستاره‌شناسان یک سحابی به شکل گربه‌‌ای خندان و غول‌پیکر رصد کرده‌اند! سحابی مذکور با نام Sh2-284 مملو از ستاره‌های جوان و حاوی گاز و غبار است که با هم جمع می‌شوند و ستاره‌های جدیدی مانند خورشید ایجاد می‌کنند. درخشان‌ترین قسمت این سحابی…