آرشیو

Engineering Center for Space Utilization

تاسیسات آزمایشگاهی ایستگاه فضایی چین آماده انجام پروژه‌های تحقیقاتی بزرگ است

انجام موفقیت‌آمیز آزمایش‌‌های ابتدایی اخیر در ایستگاه فضایی تیانگونگ ثابت کردند که تاسیسات این ایستگاه فضایی قادر به انجام ماموریت‌های خود به صورتی قابل اعتماد هستند و از این پس انجام تحقیقات علمی فضایی در مقیاس بزرگ‌تر در این ایستگاه قابل…