آرشیو

EC

پرواز ایمن هواپیماهای آفریقایی با استفاده از فناوری ناوبری ماهواره‌ای اروپا

فناوری اروپایی موسوم به EGNOS که به سیگنال‌های ناوبری ماهواره‌ای امکان می‌دهد تا هواپیما را در تمام مراحل پرواز به طور ایمن هدایت کند، در سراسر آفریقا مورد استفاده قرار خواهد گرفت.