آرشیو

E-Space

بازیابی بوستر حامل فضایی به وسیله بالگرد برای اولین بار+فیلم

شرکت آمریکایی راکت لب (Rocket Lab) پس از پرتاب ۳۴ ماهواره کوچک به فضا توسط ماهواره‌بر دو مرحله‌ای الکترون (Electron)، موفق شد برای نخستین بار بوستر (مرحله اول) حامل را به وسیله بالگرد بازیابی کند. در این عملیات بعد از گذشت حدودا ۱۵ دقیقه…