آرشیو

DTI

ساخت پوست هوشمند برای ربات‌های فضایی

محققان قصد دارند یک پوست هوشمند جدید با طراحی ویژه برای ربات‌های ساخته‌شده از مواد نرم بسازند که می‌توان آن‌ها را با روش‌های پرینت سه‌بعدی چاپ کرد. این پوست هوشمند، ربات‌ها را برای استفاده از فضا ایمن می‌کند و به آن‌ها اجازه می‌دهد تا وظایف…