آرشیو

DJI

پلیس نیومکزیکو آمریکا از پهپادهای چینی استفاده می‌کند

پلیس ایالت نیومکزیکو آمریکا از پهپاد‌هایی استفاده می‌کند که یکی از شرکت‌های سازنده آن در چین مستقر است و در نتیجه برخی از مقامات امنیت داخلی این کشور نگران هستند که دولت چین از داده‌های پهپادهای مذکور برای جاسوسی استفاده کند. این در حالی…