آرشیو

Defence Science and Technology Laboratory

بریتانیا برنامه‌های راهبرد دفاعی فضایی خود را اعلام کرد

بریتانیا با انتشار بخشی از راهبرد دفاعی فضایی خود از سرمایه‌گذاری ۱.۴ میلیارد پوندی برای تقویت منافعش در حوزه فضای بیرونی زمین خبر داد. راهبرد دفاعی فضایی این کشور نشان می‌دهد بریتانیا در دورانی که جهان شاهد افزایش اقدامات نظامی در این…