آرشیو

Defence Science and Technology Agency

هند سه ماهواره را برای سنگاپور به فضا پرتاب کرد

هند سه ماهواره را برای سنگاپور به وسیله ماهواره‌بر PSLV به مدار لئو فرستاد. طی این عملیات ماهواره‌های سنجشی DS-EO و نیوسار (NeuSAR) و ماهواره توسعه و تحقیق اسکوب-۱ (SCOOB-1) متعلق به سنگاپور همراه با ماموریت تحقیق و توسعه پوئم (POEM)…